KMHISS utför hiss-service på samtliga fabrikat

Hiss-service

…är den enskilt viktigaste åtgärden för en väl fungerande hiss.
Vi har förtroendet att utföra hisservice och sköta hissunderhåll åt många kunder, främst fastighetsförvaltare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Den enda kuggen ni behöver för hiss-service
Den positiva utvecklingen på KM Hiss & Portservice har också gjort att vi blivit fler medarbetare och flyttat till nya lokaler i Solna, Hagalund, med kontor och lager under samma tak.

Tillsammans med KM Hiss & Portservice erfarna personal fortsätter verksamheten att utvecklas med fokus på våra kunders hissars behov av underhåll, service och inte minst trygghet.

Våra främsta uppgifter är att utföra kvalitativ hiss-service, reparationer och även ombyggnad av hissar och portar av samtliga fabrikat och tillverkare. Genom att teckna serviceavtal med oss försäkrar sig kunderna om att regelbunden service och årlig besiktning genomförs. För ökad trygghet och servicenivå arbetar vi med egen jourservice.

Vi hoppas på fortsatt förtroende från gamla kunder och hälsar nya kunder välkomna.

Har ni funderingar kring Service på era hissar och portar – hör av er till oss – det lönar sig.