Start

VÄLKOMMEN TILL KM HISS & PORTSERVICE AB

kontor_ute_beskurenKM HISS & PORTSERVICE

Vi har förtroendet att sköta service och underhåll åt många kunder,främst fastighetsbolag, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar i StorStockholm.

Den kvalitativa utveckling vi har har också gjort att vi har fler kompetenta medarbetare. Vi har korta vägar mellan administration och tekniker då vi finns i samma lokaler i Bromma, nära Bromma flygplats, med administration, lager och gemensamma utrymmen under samma tak.

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vår redan erfarna personal för att nivån ska bibehållas och höjas i takt med ökat behov av service och trygghet hos kunderna.

Vi utför service, reparation och ombyggnad av hissar och portar. Genom att teckna serviceavtal med oss försäkrar sig kunderna om att regelbunden service och årlig besiktning genomförs. För ökad trygghet för kunderna arbetar vi med egen jourservice.

Med ett fortsatt förtroende från gamla kunder hälsar vi även nya kunder välkomna. Har ni funderingar kring era hissar och portar – hör av er till KM Hiss & Portservice AB– det lönar sig.